Wersja polskaEnglish version

Zgłoszenie działania niepożądanego

Formularz należy wydrukować, wpisać wszystkie posiadane informacje dotyczące działania niepożądanego, w przypadku gdy zgłaszającym jest lekarz lub farmaceuta prosimy o podpisanie i opieczętowanie.

Zgłoszenie można wysłać na adres pocztowy, faksem lub e-mailem:

Dział ds. Medycznych
VP Valeant sp. z o.o. sp. j.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów
faks: + 48 44 789 00 36
e-mail: dzialania.niepozadane@valeant.com

Można również zgłosić działanie niepożądane telefonicznie:

+ 48 724 182 068

Pacjenci mogą również zgłaszać działania niepożądane bezpośrednio do lekarza prowadzącego.

Informacje dla pacjenta odnośnie zgłaszania działań niepożądanych

Firma Valeant zbiera dane osób zgłaszających i pacjentów, aby wypełnić przepisy prawne w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów, przeanalizować zgłaszane informacje i zapewnić poprawę bezpieczeństwa produktów. Dane osoby zgłaszającej i pacjenta mogą być przekazywane do urzędów rejestracyjnych i innych podmiotów z grupy Valeant, także do USA, gdzie  obowiązuje inny poziom ochrony danych. Firma Valeant stosuje odpowiednie zapisy w umowach, aby spełnić wymogi prawa w tym zakresie. Więcej informacji na ten temat lub prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia i przenoszenia danych osobowych można uzyskać pod poniższym adresem. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu użycia tych danych lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Valeant: DPO@bausch.com. Każda osoba ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Firma Valeant przechowuje dane użytkownika przez czas określony przez obowiązujące przepisy.