Wersja polskaEnglish version

Społeczna odpowiedzialność biznesu

W Valeant Pharma Poland sp. z o.o. idee odpowiedzialnego biznesu są standardem działań w obszarach konkurencyjności, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska. Wierzymy, że dzięki temu minimalizujemy ryzyko biznesowe i maksymalizujemy szansę na powodzenie firmy w długim okresie.

Dlatego też Valeant Pharma Poland sp. z o.o.:

  • Realizuje własne krótko i długoterminowe cele z uwzględnieniem wartości promowanych przez firmę.
  • Tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami, administracją państwową i organizacjami społecznymi na rzecz budowania takich działań, które sprzyjają rozwojowi koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.
  • Wykonuje i finansuje szereg działań w obszarach poprawy jakości życia ludzi chorych, kultury, sportu, ochrony środowiska, nauki i filantropii.