Wersja polskaEnglish version

Płączenie Valeant Pharma Poland sp. z o.o. (spółka przejmująca) ze spółką Bausch & Lomb Polska sp. z o.o.

Płączenie Valeant Pharma Poland sp. z o.o. (spółka przejmująca) ze spółką Bausch & Lomb Polska sp. z o.o.

08 października 2019

2.09.2019 r. dokonano rejestracji połączenia Valeant Pharma Poland sp. z o.o. (spółka przejmująca) ze spółką Bausch & Lomb Polska sp. z o.o. (KRS 0000243758), Croma-Pharma Polska sp. z o.o. (KRS 0000238201) oraz z VP Valeant sp. z o.o. sp. j. (KRS 0000473149) (spółki przejmowane) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH. W wyniku połączenia spółka Valeant Pharma Poland sp. z o.o. zmieniła nazwę na Bausch Health Poland sp. z o.o.