Wersja polskaEnglish version

Misja i cele firmy

Bausch Health Poland sp. z o.o. (dawniej Valeant Pharma Poland sp. z o.o.) jest częścią międzynarodowego koncernu Bausch Health Companies, Inc, który pracuje na rzecz ochrony zdrowia ludzi na całym świecie. Głównym przedmiotem działalności firmy jest sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych wytwarzanymi między innymi przez ICN Polfa Rzeszów S.A., Jelfa SA, Emo-Farm sp. z o.o. a także magazynowanie towaru oraz działalność usługowa.

Misja firmy:

Lider w działaniach na rzecz opieki zdrowotnej ludzi.

Cele firmy:

WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKTÓW – naszym celem jest dostarczanie pacjentom leków o najwyższej jakości i skuteczności terapeutycznej.

NASTAWIENIE NA KLIENTA – naszym celem jest produkowanie farmaceutyków oraz świadczenie profesjonalnych usług w pełni zaspokajających oczekiwania i potrzeby naszych klientów.

SILNA POZYCJA FINANSOWA – naszym celem jest zapewnienie dobrej kondycji finansowej firmy, warunkującej jej ciągły harmonijny i dynamiczny rozwój.

DOBRY PRACODAWCA – naszym celem jest zapewnienie najlepszych warunków zatrudniania i rozwoju osobistego pracowników. Opieka nad rodzinami zatrudnionych oraz emerytowanymi pracownikami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA – naszym celem jest firma etyczna, wrażliwa na potrzeby i problemy człowieka, jego środowiska, w odniesieniu do społeczności regionalnych i globalnych.