Czy chrzest jest konieczny do zbawienia?

Wokół tematu chrztu powstało bardzo wiele teorii i niezrozumienia. W religii chrześcijańskiej chrzest istnieje od samego początku: chrzcił Jan chrzciciel, chrzcił się Jezus Chrystus i chrzcili Jego uczniowie. Skąd więc w tym temacie tyle kłótni i poglądów teologicznych. Rozwiązanie jest proste – są siły duchowe, którym zależy na sporach, podziałach i tym, aby ludzie nie byli zbawieni. Wielu nauczycieli religii, nie jest świadoma, ze występuje  w roli wilków w owczej skórze, o których przestrzegał Pan Jezus i apostołowie.

Czym jest zbawienie?

Zbawienie można rozpatrywać w kilku płaszczyznach. Słowo zbawić oznacza też ochronić, uratować przed czymś, od czegoś. Zbawienie biblijne dotyczy dwóch spraw – grzechu i śmierci. Pan Jezus przyszedł zbawić ludzi od grzechu, co oznacza po pierwsze uratowanie ich przed skutkiem grzechu – czyli śmiercią i piekłem. Po drugie przyszedł zbawić ludzi od grzechu, co znaczy wyrwać ich z jego mocy, związania. Czyli w praktyce dał możliwość wolności od grzechu, umiejętności jego zaprzestania. Pan Jezus nakazał uczniom głosić pokutę, przebaczenie grzechów i chrzcić tych, którzy uwierzą, tzn. tych będą posłuszni Panu Bogu, będą żałować i zaprzestawać czynienia grzechu.

Czym jest chrzest?

Chrzest wodny to zanurzenie w śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. To przyobleczenie w Niego, podłączenie pod Jego ciało czyli kościół Boży w wymiarze Duchowym. Chrzest Biblijny polega na pełnym zanurzeniu w wodzie i musi być wynikiem własnej wiary w Pana Jezusa, chęci pójścia za nim na 100% . Chrzest powinien być poprzedzony żałowaniem za grzechy w życiu i decyzją odwrócenia się od nich – czyli opamiętaniem. Chrzest przyjmuje się w Imię Pana Jezusa, które jest właśnie imieniem Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Czy zatem chrzest jest konieczny do zbawienia?

Chrzest jest konieczny do zbawienia zarówno w rozumieniu tu i teraz od grzechu, a także w rozumieniu pójścia do nieba (wejścia do Królestwa Bożego). Czyn Adama i Ewy, czyli inaczej mówiąc  grzech pierworodny skaził naturę każdego człowieka grzechem. Ratunkiem na to jest właśnie narodzenie się na nowo. Królestwo Boże to ciało Jezusa Chrystusa, którego częścią możemy być już tutaj na ziemi. W ewangelii Jana czytam, ze kto nie narodzi się na nowo z wody nie może wejść do Królestwa Bożego. Ta sentencja jest podkreślona przez Pana Jezusa słowami „zaprawdę, zaprawdę powiadam wam”, co nie pozwala nam lekceważyć tego fragmentu biblii. Z drugiej strony w liście do Rzymian, a dokładniej 6 rozdziale, czytamy, że kto ochrzcił się w Jezusa umarł dla grzechu i jest uwolniony do tego, aby mógł nie grzeszyć. Nie jest od tego momentu niewolnikiem grzechu, który do tej pory panował nad Jego ciałem.

If you are interested in the topic of water baptism in English with exact biblical verses, the website evangelisation.eu is here to help. This topic is discussed in detail and reflects the subject in a comprehensive way. We encourage you to take a look and verify your view with the Word of God.